Cairn Terrier - Kennel           
1996 - 2018
Een Impressum is een in Duitsland wettelijk verplichte verklaring van het eigenaar- en auteurschap van een document. Het dient in alle in Duitsland of in andere Duitstalige landen gepubliceerde boeken, kranten, tijdschriften en websites aanwezig te zijn. Omdat er geen vergelijkbare wetgeving in Nederland is, is er geen eenduidige juridische vertaling. De Telemediengesetz (mediawet) verplicht Duitse websites tot het hebben van een Impressum. Dit moet informatie bevatten over de uitgever, inclusief naam en adres, telefoonnummer of e-mailadres, Kamer van Koophandelnummer, belastingnummer en andere informatie, afhankelijk van het type bedrijf. Alle websites die zijn gepubliceerd door Duitse individuen of organisaties vallen onder de wet, dus niet alleen websites met een .de domein. In het geval van Nederlandse dienstverlenende websites staan er in het Burgerlijk Wetboek voorschriften over het vermelden van contact- en bedrijfsgegevens. (3:15d BW) & (6:230m BW). https://nl.wikipedia.org/wiki/Impressum .De auteur behoudt zich het recht voor om niet verantwoordelijk te zijn voor de actualiteit, juistheid, volledigheid of kwaliteit van de verstrekte informatie. Aansprakelijkheidsclaims met betrekking tot schade of veroorzaakt door het gebruik van de verstrekte informatie, met inbegrip van enige vorm van informatie die onvolledig of onjuist is, zullen daarom worden afgewezen. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend. Delen van de pagina's of de volledige publicatie met inbegrip van alle aanbiedingen en informatie kunnen worden uitgebreid, gewijzigd of gedeeltelijk of volledig verwijderd door de auteur zonder aparte aankondiging. Verwijzingen en links. De auteur is niet verantwoordelijk voor de inhoud verbonden of verwezen naar van zijn pagina's-tenzij hij heeft volledige kennis van illegale inhoud en in staat zou zijn om de bezoekers van zijn site te voorkomen dat het bekijken van deze pagina's. Als er schade optreedt door het gebruik van de informatie die er gepresenteerd, alleen de auteur van de respectieve pagina's kan aansprakelijk zijn, niet degene die heeft gekoppeld aan deze pagina's. Verder is de auteur niet aansprakelijk voor eventuele postings of berichten gepubliceerd door gebruikers van discussieborden, gast boeken of mailinglijsten die op zijn pagina.  Copyright De auteur beoogt geen auteursrechtelijk beschermd materiaal voor de publicatie te gebruiken of, indien niet mogelijk, het auteursrecht van het desbetreffende object aan te geven. Het auteursrecht voor enig materiaal gemaakt door de auteur is gereserveerd. Alle Foto's-met inbegrip van die toegankelijk via de eerste poort Klik & buy-kan worden benaderd voor het bekijken op onze website alleen. Elke duplicatie, distributie, wijziging, circulatie, reproductie of ander gebruik van objecten zoals Foto's, Video's, diagrammen, geluiden of teksten is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van de auteur. Rechten op toegang tot inhoud op onze website die zijn verkregen via de eerste gate Klik & buy mag niet worden sub-licentie, overgedragen, verkocht of toegewezen aan een derde partij zonder onze goedkeuring. Het auteursrecht en andere rechten en belangen zullen worden gehandhaafd in de ruimste mate toegestaan door de wet en de auteur zal zoeken civiele en strafrechtelijke remedies waar nodig. mailto:xenia1moser@gmail.com Coeur de Lion D‘Hongrie Tanya 84/125 6786 Ruzsa
Cairn Terrier
Home
©  Copyright by Coeur de Lion           D’Hongrie Kennel 2008 - 2018